Dina drömmar är vår passion

Vi lyssnar, visualiserar, budgeterar, projektleder, driver och utför. Kompromisslöst.

Vilken är din?

Nordklippan Projekt AB

Vi erbjuder Byggprojektledning och totalentreprenad inom bostadsproduktion och infrastruktur. Verksamheten är indelad i projektledning, betong, trä, stål och markentreprenad.

Verksamheten består av ett 15-tal kompetenta och dedikerade tjänstemän samt ett 70-tal stolta yrkesarbetare.

Våra projekt Om oss

Förverkliga dina
storslagna Visioner

Fastighetsutveckling

Vi tar oss an hela kedjan och optimerar utvecklingen i varje enskilt projekt, från förvärv av mark genom hela plan- och bygglovsprocessen fram till nyckelfärdiga premiumbostäder. Med en omfattande kompetens, stark drivkraft och ett av Sveriges bästa affärsnätverk av investerare, finansbolag, jurister, skatterådgivare och BRF experter täcker vi hela den mångfacetterade palett som behövs för framgångsrika utvecklingsprojekt. Vi förvärvar projekt i alla stadier och har olika modeller för hur en projektfördelning kan se ut mellan fastighetsägare, investerare, utvecklare, byggare och andra intressenter. Vi köper även byggrätter och projekt i olika stadier och gör ett så kallat management take over.

Projekteringsledning

”Att ha en plan är inte värt något utan god planering”
Vi projekteringsleder projekten från skisstadiet genom arkitektarbete fram till bygglov och konstruktionshandlingar. Spårbarhet och kvalitetssäkring med fokus på optimerad byggbarhet , det vill säga – det skall var välplanerat i alla delar och gå att bygga på ett smakfullt och effektivt sätt. God planering och samordning av de olika projekteringsdelarna leds av våra erfarna projekteringsledare tillsammans med vårt nätverk av områdesspeciallister.

Projektledning

Vi projektleder små och stora byggprojekt, främst våra egna och delägda projekt. Lösningsorienterade och effektiva för bästa resultat i projektets 3 huvuddelar, Tid, Ekonomi och Kvalitet. Vi siktar alltid på en optimerad triangulering där pris och tid optimeras med den valda och säkerställda kvaliteten under projektets gång. Vi levererar projekt i rätt tid, till rätt pris och med avtalad kvalitet.


Kontakta oss för konsultation

Skicka in dina uppgifter så återkommer rätt person till dig ang. det område du är intresserad av.

Some fields are not valid
Standard Form